Vikingene var opportunistiske, og en vikingreise var både handelsreiser, besøk hos gode frender hvor flotte gaver ble utvekslet, og røvertokt.

Med seg ut i verden hadde den nordnorske høvdingen flotte skinn fra blant annet sel, reinsdyr, bjørn og rev, samt bein, horn og gevir. Ærfugldun ble samlet inn og var en edel vare. Med seg hadde man også tørrfisk, som både var proviant og handelsvare. Høvdingen hadde folk som jaktet, fisket og dro på fangst for seg, men hadde også kontakt med den samiske befolkningen, som skaffet viktige handelsvarer med sin jakt. Når høvdingens skip vendte hjem, hadde han med seg korn, honning, gode våpen, vakre smykker, og prestisjegjenstander av glass og edelmetall.

Glassene og keramikktypene funnet på Borg viser forbindelser både til England og Syd - Europa, kanskje særlig til Rhin-området i Tyskland og Frankernes rike. Her ble glass og keramikk produsert gjennom hele jernalderen. Et flott seletøysbeslag er av samme type som man finner i de staselige ryttergravene i svenske Valsgärde. Det er funnet mange ulike typer perler her, noen er kommet helt fra Sør-Europa og Tyrkia, andre fra England og Sør-Skandinavia. De flotte importvarene viser at Borg i vikingtid var en del av den store verden.