Museum Nord 

Lofotr vikingmuseum er et museum i Stiftelsen Museum Nord. Stiftelsen driver sin virksomhet i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Museum Nord har flere pågående forskningsprosjekter med utgangspunkt i den regionale kulturarven. http://www.museumnord.no 

 

Vikingaresan

Vikingtiden i Norden er nå lettere tilgjengelig for både fastboende og turister. Et fellesnordisk formidlingsprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd har har under overskriften Makt, myte og monument gjort en rekke av de stedene som vikiningene har bodd og møttes, til et interaktivt mulitmedieprosjekt. Ca 15 nye nordiske knutepunkter skal tilføyes i prosjektets neste fase som nå er igang. 
På websiden www.raa.se/vikingaresan kan alle ta en reise i virtuell form. Her går turen til Jelling i Danmark, Borre i Norge eller Gamle Uppsala i Sverige med Odins ravner, Hugin og Munin. På siden er der spørsmål som brukeren kan svare på, og forskjellige fakta, alt etter hvilket årstall som brukeren beveger seg inn på.
 
Et bilde med tidslinjer viser et antall vikingbosteder i Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøyene og Grønland, slik at brukeren kan følge utviklingen i bosteder gjennom tidene. 
Det nordiske nettverket bak prosjektet samarbeider også på en bredere front med utveksling av erfaringer og nye ideer til hvordan den felles nordiske kulturarv kan gjøres levende. Dessuten arbeider prosjektet med felles metoder til erfaringsutveksling og markedsføring, og arbeide for å skape grobunn for fremtidige prosjekter. 

http://vikingaresan.raa.se/Vikingaresan.htm 

 

Live Arch og ExArc - Experimentell Archeologi

Dette er ett nettverk av Open Air Museums og andre fasiliteter som er involvert i eksperimentell arkeologi. Målet er å høyne standarden på både forskingsmessige resultater og presentasjonen av disse til publikum. Prosjektet vil motivere og inkludere andre institusjoner og hjelpe dem opp på et høyere nivå.
Land som er med er: Tyskland, Nederland, Latvia, Sverige, Ungarn, Sveits, Tsjekkia, England, Frankrike, Polen, Italia, Spania, Danmark, Skottland, Østerrike, Litauen og Norge.  LiveArch LiveArch er et nettverk av museum som fokuserer på levende historie med sikte på å spre historisk kunnskap og arbeide for en større interesse i vår felles europeiske historie blant folk flest. http://exarc.net/

 

 

Norce - Northern Coastal Experience

Prosjektet retter seg mot kystkultur i det Nordatlantiske området og involverer partnerer fra Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island,Færøyene og De Britiske Øyer (Orknøyene, Shetland). I dette prosjektet er det blitt laget en kokebok, som forteller om mattradisjoner langs kysten i de forskjellige landene. Det er også laget en ordbok for båter som er bygget på gamle metoder.  
http://www.norce.org/
 

 

ARENA Innovative Opplevelser

Arena-programmets mål er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer. Dette er miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø. http://www.innovativeopplevelser.no/

 

 

Novadis - Opplevelsesbasert verdiskaping 

Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping på opplevelsesbasert reiseliv. Senteret vil være en døråpner mellom forskning og næring. Nærhet til forskningsmiljøene gjør oss i stand til å ta opp nye problemstillinger, gjerne direkte fra bedrifter.    http://www.novadis.no/
 

 

Pajautas

Pajautas er en forening håndverkere og eksperimentelle arkeologer, tilknyttet et LiveArch museum i Litauen;State Cultural Reserve of Kernave. De har besøkt oss og demonstrert håndverkene sine under Lofotr vikingfestival.  http://www.pajautaclub.lt/
 

Museum Lofoten

Nettverk mellom Lofotr Viking Museum, Fiskeværsmuseet på Å og Lofotmuseet. http://www.museumlofoten.no/
 
EØS-prosjekt med Vikingu Kaimas - informasjon kommer
 
 
Visit Arctic Europe - et reiselivssamarbeid på tvers av grenser (Nordnorge, Nordsverige, Nordfinland) Interreg-prosjekt.