Ledige stillinger sesong 2018:

Stillinger 2018: Listen kan bli utvidet i løpet av januar, med flere stillinger.

Legg merke til at noen av stillingene skal ha arbeidststed Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten, selv om arbeidsgiver er Lofotr Næringsdrift AS. 

Kort om oss:
Lofotr Viking Museum ble åpnet i 1995 og ligger på Borg i Vestvågøy kommune.Virksomheten drives i spenningsfeltet mellom kultur og reiseliv. I 2016 besøkte rundt 96 000 gjester museet. En av museets hovedoppgaver er forskning og formidling med hovedvekt på jernalder og middelalder. 

Vi trenger alltid dyktige og engasjerte medarbeidere, særlig i sommerhalvåret. 
Museet er åpent hele året, i perioden 1 mai - 15 september hver dag.  Hovedsesongen er i perioden 15. juni til 31. august. Til vår pulserende sommersesong trenger vi både hel- og deltidsansatte som ønsker kontakt med mennesker samt å bruke og videreutvikle egne språkkunnskaper. 

For alle stillingene (ikke renholder) forutsetter vi at du snakker engelsk. Det er en klar fordel om du også snakker norsk, spansk, tysk, fransk eller italiensk. Andre språk er også verdsatt. Send en kort søknad med attester og merk med ”Sesong 2017”. Legg ved utskrift av siste karakteroppgjør dersom du er student eller skoleelev. Husk å spesifisere hvilken tidsperiode du kan jobbe i, om du søker hel-, eller deltidsstilling og hvilken stilling du søker på.

Forside til søknaden din laster du ned her.

Søknadsfrist for sesongen 2018 er 5. februar 2018
Vi tar kontakt med aktuelle kandidater etter søknadsfristen er utløpt. 

Vi kan love deg et spennende og godt miljø. For flere opplysninger, ta kontakt på tlf 76 15 40 00
Skriftlig søknad med utfyllende CV sendes til:

Lofotr Viking Museum
Prestegårdsveien 59
8360 Bøstad       

vikingmuseet@lofotr.no