Kapasitet/antall personer: Høvdinghuset har tre rom som benyttes til arrangementer: Boligdelen, 50 personer (hvor det meste av dagliglivets virke tok sted): Gildehallen, 100 personer (for arbeid, ritualer, feiringer og gilder): Yggdrasil-rommet, 50 personer (i vikingtiden fjøs. I dag er livets tre, Yggdrasil, sentral i rommet):

Grupper over 100 personer fordeles i de tre rommene. Det kan være flere selskaper i Høvdinghuset samtidig.

Tidsforbruk: Vi beregner vanligvis omlag 60 minutter til utstillingene og film. Den flotte museumsbutikken kan besøkes etter gildet i Høvdinghuset. Gildene/måltidene tar vanligvis 2 – 4 timer, inklusiv besøk i utstillingene. Tidsforbruk kommer også an på gruppens størrelse.

Praktisk informasjon:Arrangementene gjennomføres på norsk eller engelsk. Omvisning i utstillingene samt film foregår med audioguider, tilgjengelig på 6 ulike språk (norsk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk). Om sommeren har vi vanligvis tilbud om orientering på 8 – 10 forskjellige språk. Vi anbefaler bruk av fritidsklær og flate sko.

Når arrangeres gilder? I museets åpningstid er hele Høvdinghuset åpent for øvrig publikum. Det må derfor påregnes at det kommer gjester inn i de rommene hvor arrangementene foregår.

Gilder/måltider kan forhåndsbestilles, hele året, også utenfor ordinær stengetid.

Priser: Se priser under hvert måltid. Prisene på gildene/måltidene inkluderer inngang og omvisning i museet. Drikke og bestemte innslag (for eksempel Høvding) kommer i tillegg. Gilder og måltider i Høvdinghuset tilbys for grupper med 12 eller flere fullt betalende gjester. For grupper under 12 personer kan servering av enkelte menyer åpner mot betaling for 12 gjester.

Arrangementer - slik foregår det:
Gruppen ankommer Glassgården og møter museets vert. Vi deler ut audioguider til våre moderne, flotte utstillinger og film. I utstillingene hører du om oppdagelsen, utgravningene og historien om Borg. Selvsagt kan du også se unike arkeologiske funn.

I Høvdinghuset er oljelampene tent og bålet i det åpne ildstedet varmer og gir lys. Husets folk, ikledd vikingtidens drakter, serverer mjød og vin av frankiske krukker. Måltidene (velg blant ulike menyer) er gudene verdig, med eldre nordnorsk mattradisjon som inspirasjon. Gjestene blir påkledd vikingkapper og er dermed klar til å gå til bords.

Gjennom måltidet, sang, drikke og rollespill/teater tar gjestene del i vikingtidens historie, på en levende og engasjerende måte. (Tidsbruk for gildet og omfanget av teater/sang/rollespill er ulikt for de ulike gildene. ). Velg mellom ulike menyer og innslag. Bestilles høvdingen til arrangementet vil ha lede kvelden og fortelle om livet sitt sammen med husfruen og resten av folket på Borg.

Vikingene på Borg har ventet på deg i mer enn 1000 år. Velkommen!