Det er ønskelig at du tar med deg dine egne vikingklær, og eventuelt spesialutstyr som du trenger til å utføre den jobben du ønsker.

Er dette interessant, så send en mail med personlige opplysninger, og hvilken periode du ønsker å være her.

Skriv også litt om hva du ønsker å jobbe med som viking. Kan du noe gammelt håndverk? Er du nevenyttig? Lager du mat? Samler du urter? Vi er interessert i å vite litt om hva du kan, og hva du har gjort før.