Lofotr Vikingmuseum ble åpnet i 1995. Etter en større utbygging åpnet museet i 2011 nye, flotte arealer for utstillinger og film. Det er ca 10 helårs ansatte ved museet. I sommerhalvåret arbeider ca 35 sesongarbeidere ved museet (i tillegg til de fast ansatte). 

Administrasjonen ved Lofotr Vikingmuseum har kontorer i den gamle prestegården på Borg, et steinkast fra museet. Vi er tilstede fra kl 0800 - 1530 hverdager. 

Den gamle prestegårdens bygningsmasse omfatter det gamle våningshuset (nå kontorer). forpakterbolig (nå verksted og kontorer) og fjøs/låve (her holder dyra på gården til i vinterhalvåret). Fjøsen ble bygget på 1920tallet, våningshuset i 1930 og forpakterboligen på slutten av 1800-tallet. Ved den gamle prestegården er det en stor hage, med historiske vekster og store, flotte trær. Du er velkommen til å spasere i hagen. 

Museum Nord
Lofotr Vikingmuseum er en del av Museum Nord, den konsoliderte museumsenheten for nordre Nordland, dvs. Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Museum Nord har i 2014 16 museumsavdelinger/18 besøkssteder, hver av dem formidler sin del av en rik og spennende historie.