Lofotr Vikingmuseum er en del av Museum Nord. 

Museum Nord er den konsoliderte museumsenheten for nordre Nordland og omfatter de fleste museer i regionene Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Museene i Museum Nord har felles administrasjon og samarbeider om ulike prosjekter. Museum Nord samarbeider også med andre konsoliderte enheter om ulike tiltak. 

 

 

Museumsnettverk

Museet har gjennom årene deltatt i en rekke prosjekter, både inn- og utenlands, interreg og EUprosjekter (se vår side om forsking for mer informasjon om nettverksprosjekter). I 2015 deltar museet blant annet i Exarc og Destination Viking:

 

Exarc er et nettverk for museer som er tuftet på arkeologi, bygget "on site" (på stedet hovedfunnet ble gjort) og som driver med eksperimentell arkeologi. 

 

Destination Viking is a new concept for travel experience. Partners from a number of countrise have come together to develop a borderless tourism destination focusing on the Viking world. 

 

Priser og utmerkelser

The European museum of the Year Award er en pris som i 2013 tildeles museer som er særlig innovative i sin formidlingsform. De nominerte kan komme fra alle europeiske land. Det enkelte museum melder seg på konkurransen. Deretter går en jury gjennom alle påmeldte, besøker museene og nominerer 28 museer til prisen. Prisen deles ut i Tongeren, Belgia, i mai 2013. Vi anser nominasjonen som svært ærefull. 

 

 

 

Årets museum er en pris som deles ut hvert år i Norge. Prisen Årets museum er en nasjonal pris som deles ut en gang i året. Målet med prisen er å oppmuntre til innsats og å framheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde for andre. Prisen deles ut til et museum som viser særlig innsats i forhold til tilgjengelige ressurser. Lofotr Vikingmuseum ble som ett av fire museer nominert til Årets Museum i 2011. 

 

Årets Reiselivsbedrift er en pris som deles ut hvert år, i et samarbeid mellom Destination Lofoten og Lofotposten. Forslag på kandidater må kvalifisere innenfor minst ett av fire kriterier, som er samarbeid, innovasjon, bærekraft og synlighet. Alle kan stemme på de utvalgte kandidatene - både juryens innstilling og befolkningens stemmer legges sammen. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. 

Lofotens Matambassadør deles ut hvert år under Matfestivalen Naturligvis i Lofoten. Matfestivalen varer i 2 dager og har til hensikt å fremme interesse for og kunnskap om mat - særlig lokalprodusert mat, tradisjonsmat og matkultur. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. 

Her kommer mer informasjon om flere priser som museet har vært nominert til, eller vunnet. Blant annet gjelder dette  
HSMAIs reiselivspris

Reiselivssamarbeid

Lofotr Vikingmuseum har alltid vært en engasjert partner i ulike reiselivsnettverk, formelle og uformelle. I dag er Lofotr Vikingmuseum er et aktivt medlem i Destination Lofoten, nettverket Lofoten Winter,  Lofoten Cruisenettverk og Arena-prosjektet "Lønnsomme opplevelser". Museet har også tett samarbeid med Visit Northern Norway og Innovasjon Norge. I tillegg deltar vi i Virke Reiselivs "museer som satser på reiseliv", Vestvågøy Reiselivsforum og andre nettverk. 

Destination Lofoten markedsfører Lofoten som reisemål. Visit Northern Norway markedsfører Nord-Norge som reisemål. Visit Norway markedsfører Norge som reisemål. Lofotr Vikingmuseum samarbeider med alle partene. 

 

Miljø og samfunn


Lofotr Vikingmuseum bryr seg om miljøet og forsøker å tilpasse sin drift slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig. Blant annet innebærer det å sorterer avfall, minimere energibruk, være bevisst i forhold til hva vi kjøper inn (miljømerkede varer der det er mulig, mm.), drifte fjøs og stall på måter som er effektive og gir godt dyrehushold - og mye mer. Museet er sertifisert gjennom ordningen Miljøfyrtårn

Den årlige "klima og miljørapport" som Lofotr lager er tilgjengelig på forespørsel. 

 

Vi bidrar til lokalsamfunnsaktiviteter som har særlig fokus på barn og unge.