En del av dette rommet har imidlertid sikkert vært i bruk som stall til hestene. Om vinteren stod dyrene på stall, mens de om sommeren gikk ute på beite.Under utgravningene kunne man se et sterkt nedtrampet område foran den ene inngangen, hvor husdyrene har tråkket inn og ut.

Det ble også drevet åkerbruk på Borg. Den vanligste kornsorten var bygg, som er dyrket her i området helt tilbake til yngre steinalder. Idag dyrkes det kun gress til fòr, men vi har også prøvd å dyrke lin og bygg med suksess.

Dyrene som er på gården i dag er gamle raser. Det er nordlandsfe, villsvin, utgangersauer og nordlandshester. Dyrene beiter i området rundt Høvdinghuset og mot Pollen/vikingskipet. Dyrene på gården er med på å ivareta skjøtselen av markene og områdene rundt på museet og skaper et svært trivelig miljø utendørs. 

Barn som besøker oss om sommeren kan få ri på nordlandshestene (runderidning), et trivelig og populært tiltak (15. juni - 15. august).