I 2012 ønsker vi å tilby et DKS-opplegg: "Gammeldags skoledag" på Fygle musem.

Tilbudet går ut til alle 5.klassinger i Vestvågøy kommune, og vil bli gjennomført i uke 35 og 36.

  

"Gammeldags skoledag" - Den kulturelle skolesekken på Vestvågøy museum 2012

Ved å ta i bruk teatertekniske virkemidler, vil vi formidle vår unike lokalhistorie til skolene i Vestvågøy på en levende og engasjerende måte. I utgangspunktet er det skolehistorie som står i fokus, men her formidles også allsidig historisk kunnskap om vår lokalhistorie.  

Vestvågøy Museum på Fygle var i sin tid skole, og har en unik samling av skoleutstyr og materiell fra ulike tidsepoker.  Målet med dette prosjektet er gjennom levendegjøring å formidle vår historie til barn og unge i Lofoten, på en kvalitativ og engasjerende måte. Gjennom prosjektet ønsker man å oppnå to ting:

  • Skape ny aktivitet og interesse for museets samling
  • Skreddersy et formidlingsopplegg rundt vår nære historie til en målgruppe som ellers har liten tilgang på denne

 Det pedagogiske opplegget

I forkant får klassene ulike tema de kan velge å fordype seg i. Hvert tema har en referanseliste på tilgjengelig skriftlig materiale. Dette vil gjøre det lettere for den enkelte lærer å skreddersy opplegget i forhold til pensum og klassetrinn. Elevene skal også gjennom skoletiden i forkant sette seg inn litt i kleshistorien og kle seg i gammeldagse klær til denne skoledagen.

Skoledagen varer 3 klokketimer, der elevene blir aktive deltakere i en skoledag anno ca 1920. Det vil bli gitt en kort introduksjon til rollespillets spilleregler, hvorpå forestillingen starter. Det ringes inn med klokke, oppstilling, navneopprop, andakt og salmesang før skoledagen begynner.

Det er grunnleggende at det pedagogiske opplegget foregår mest mulig slik det gjorde før i tiden, og måten å lære på, samt datidens respekt og disiplin vil innledningsvis stå sentralt for å skape en mest mulig autentisk ramme rundt dagen. Elevene får høre om Lofotens skolehistorie gjennom 400 år, og hvilke sesongbetonte forutsetninger i primærnæringene som gjorde vår skolehistorie så unik. Her flettes også inn en kort innføring og utprøving av redskaper og arbeidsoppgaver knyttet til jordbruk og fiske.

Etterpå får de et møte med katekismen og utenat-læring, samt Nordahl Rolfsens lærebøker gjennom 70 år.

Etter en kort spisepause blir det friminutt ute med gamle leker og sangleker fra Lofoten.

Siste del av skoledagen vies regning med kuleramme, og skjønnskrift med blekk og splittpenner og blekkhus tas aktivt i bruk. For de av skolene som har gjennomført et valgprosjekt i forkant, vil det settes av tid til å gjennomgå og fremføre dette.

 Målgruppe

Hovedmålgruppe våren 2012 vil være skoleelever i mellomklassetrinnet (5.-7. klasse) Tilbudet vil gå ut til alle klasser på dette trinnet i Vestvågøy kommune. På bakgrunn fra tidligere erfaringer vet vi at det pedagogiske opplegget med enkle grep kan tilpasses ulike alderstrinn, hvis det skulle vise seg å bli behov og/eller ønske om det.

 Gjennomføring

Prosjektet avvikles uke 17, 18, og 19 (23/4-11/5) 2012.

Sted: Fygle museum

Prosjektets samarbeidspartnere

Prosjektets eier er Lofotr vikingemuseet på Borg, som har driftsansvar for Vestvågøy Museum på Fygle. Prosjektleder og formidlingsansvarlig vil være Bjørg Arntzen. Hun har jobbet som skuespiller og regissør bl.a. i Lofoten Teater og Vestvågøy Kulturskole siden 1990.

 

 

 

 

Hva er "Den kulturelle skolesekken"?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken - Nordland

Den kulturelle skolesekken - Vestvågøy

St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken

St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtida

St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner