Rekonstruert langhus

De arkeologiske  undersøkelsene har dannet grunnlag for konstruksjonen av huset. Alt på grunnplan: rominndeling, plassering av stolper og ildsteder, trevegger og de ytre veggene av gresstorv kunne rekonstrueres ut fra de utgravde strukturene. Fordelingen av gjenstandsfunnene bidro også til å definere rommenes funksjoner.

Høyden på huset er anslått til omkring 9 meter. Når det gjelder tak-konstruksjon kan vi argumentere for flere alternativ, med hovedvekt på spontak eller torvtak. Det valgte alternativet ""spontaket"" er en gammel norsk tradisjon som bl.a. finnes på stavkirkene. Taket kommer til sin rett hvis du tenker deg at huset skulle synes som et monument på lang avstand. Et torvtak ville gjort huset langt mer usynlig i landskapet. Taket slik det er blitt i dag, må likevel oppfattes som én av flere mulige alternativer.

I og med at de parvise stolpene bar takets vekt har ytterveggene kun en isolerende funksjon.