Det er registrert flere nausttufter i nærheten av Borgpollen. De nærmeste ligger ca. 900 meter i luftlinje nordvest fra høvdinggården. Nausttuftene skriver seg i all hovedsak fra vikingtid og middelalder. Byggingen av vikingskipet «Lofotr» skapte behov for et naust, for vedlikehold og oppbevaring av skipet. På Rennesøy i Rogaland er det utgravd et naust som kan ha rommet et skip på størrelse med Gokstadskipet.

Rekonstruksjonen her på Borg er derfor basert på denne utgravingen. Den eneste endringen fra Rennesøy naustet er at her er naustets bredde øket med ca 1 meter for å kunne romme Lofotr. Topografien har ført til en speilvendt planløsning. Naustet er 29,6 meter langt fra gavl til gavl. Veggene er svakt krummet med største midtre bredde på 6,8 meter, en bredde ved fremre gavl på 5,9 meter og en bredde på bakre gavl på 4 meter. Den ene langveggen stikker 3,2 meter frem foran naustets gavl. Dette har vært et gjennomgående trekk ved naustene som er gravd ut, og kan også tolkes slik fra undersøkelsene på Rennesøy.

Det er adskilt et rom i den indre delen av naustet for oppbevaring av ting som ønskes avlåst.

Naustet er åpent for publikum om sommeren.