Skjelterskjå er sammensatt av skjelter og skjå.  Skjå betegner et mindre tynnvegget hus brukt til lagring, som skur eller skjul.  Skjelter er sammensatt av ordene skjald (=skjold, noe som verner mot vær og vind) og tile.  Skjelter forstås vanligvis som en luftig bordvegg der bordene (skjeltre) står på ende.  Skjelterhus er en kombinasjon av laft og stav avhengig av bygningens funksjon. Skjelterskjåen er oppført som en kombinasjon av laft og stav, ca 9 x 5 meter, med sylstokken rett på bakken og skjeltre i alle veggene. 

Det er flere belegg for bruk av slike bygninger, blant annet gravkammeret i Gokstadskipet fra begynnelsen av 900-tallet.  Utgangspunktet for rekonstruksjonen på Lofotr Vikingmuseum er imidlertid den utgravde K60 fra Skiparkrok ved Nidelven i Trondheim.  Fundamentet til bygningen er dendrokronologisk datert til 915 e.Kr, mens to dateringer fra sylstokken i bygningen er datert il henholdsvis 991 og 1004 e.Kr., altså sein vikingtid. K60 fra Trondheims bygrunn er eldste bevarte skjelterbygning som ligger nærmest Lofoten, men tilsvarende er kjent på fra Bryggen i Bergen, Oslo etc.

Høsten 2010 sto skjeltersjåen ved Lofotr Vikingmuseum ferdig. Den ligger like ved smia og naustet. Denne rekonstruksjonen er bygget med tanke på lett servering i høysesongen, ved vikingfestivalen og andre arrangementer. Bygningen huser matlager og serveringssted og har derfor to rom.  Romskillet er oppført som skjelter, slik at bygningen kan brukes som et rom ved behov. Åpen 15.juni - 15. august. NB! Kun utendørs sitteplasser.