Smia

I 1997 ble rekonstruksjonen av ei grophussmie satt opp. Rekonstruksjonen ble bygget som et kompromiss mellom tradisjonelle byggeteknikker og moderne hjelpemidler.

Smias utforming er inspirert av utgravinger av jernalderens smiebygg bl.a. fra Gene i Nord-Sverige og L'ance aux Meadows, New Foundland. Hovedmaterialet er furu, hogget om sommeren og hentet fra Målselv. Det er anvendt parvise stolper (3 par) med grov dimensjonering. Grindkonstruksjoner er ikke påvist nord for Romsdalen, og for smia her på Borg er derfor Salten-stavlina anvendt som rammesystem.

Smien er dekket med never og torv, og bjørkenever ble anvendt som tekking i forhistorisk og historisk tid. Veggene er av torv, dette gjør at smia går i ett med terrenget.

Smia på Borg ligger mellom naustet og høvdinggården, og er bygget i en slik størrelse at publikum kan få plass. Gulvet i publikumsarealet er senket med 0,5 m. slik at tilskuerne bedre ser hva som foregår i smien. I dag brukes smia stort sett gjennom hele sesongen. I tillegg til demonstrasjon av smedhåndverk for publikum, utfører vi tidvis eksperimentell arkeologi blant annet i form av produksjon av trekull og jernframstilling i området rundt smia.