Tufta etter langhuset

Utgravningsmaterialet av tufta viser hvordan rominndelingen har vært i huset. Det har vært 5 rom, og gjenstandsmaterialet som ble funnet gir oss en pekepinn på hvordan rommene har vært brukt. Tufta ser ut til å ha omfattet inngangsparti, oppholdsrom/arbeidsrom, gildehall, lagerrom og fjøs.

Etter utgravningen ble tufta tydelig markert i terrenget, slik at man kan se hvor torvmuren og rommene har vært. Og selvfølgelig hvor stort langhuset var. Tufta ligger plassert på et høydedrag med storslått utsikt over området.