I boligdelen kan du studere arbeidsmetoder og gjenstander som vikingene ville ha laget. Her er et hyggelig miljø med tekstiler, lær og skinn, mat og mange spennende gjenstander. 

Mat
Maten som ble tilberedt over ildstedet var fisk, vilt og kjøtt fra egen buskap. I tillegg ble korn, melkeprodukter, urter og forskjellige slags planter benyttet i matlagingen. Det var vanlig å dyrke kål, lin, løk, nesle og neper.

Veven
Prosessen bak et tekstil var lang. Før en begynte å veve måtte en lage garn. Først ble garnet kammet for deretter å bli spunnet på håndtein. Det er funnet spinnehjul av kleberstein ved utgravningene på Borg. 

Veven kalles en Oppstadvev eller Oppstadgogn. Renningen er strammet med lodd som kalles vevlodd eller kljåstein. Det er funnet flere vevlodd i huset (bl . a i gildehallen). For øvrig ble det funnet samme type kljåsteiner i Osebergdroningens grav. Tradisjonen med å veve på Oppstadvev ble bevar i den samiske tradisjonen for Grenevev, langt inn på 1900-tallet. 

Skinnarbeid
Arbeid med skinn var viktig og omfattet bl. a ferdige produkter som sko, klær, slirer, belter, seletøy og sekker til innsanking og oppbevaring av mat. Garving av skinn krever tilgang til vann og medfører i tillegg en forferdelig stank. Dette arbeidet foregikk som regel et stykke fra huset. Antagelig ble dette arbeidet utført ved elva eller nede ved pollen. For å sy sammen skinnet benyttet man dyresener og spunnet lintråd. Nålene var enten av jern, fiskebein eller andre harde materialer. Syl og kniv var selvfølgelig viktige verktøy i arbeidet.