Bli med Bjørke og lær deg kunsten å gjøgle. Workshop hvor man får lære det grunnleggende i sjonglering og akrobatikk. Hovedsakelig for barn men barnslige voksne kan også delta.

Hver dag kl 1530 ved naustet/bak naustet.