Alle påmeldinger til Ravn design                  : kristin.noreng@gmail.com
Alle påmeldinger til Valskir Viking Vinirs: vikingfestival@lofotr.no
Alle påmeldinger til plantefargingskurs    : lilly-iversen@hotmail.com

Onsdag 09.08
1000 – 1300        Nålebinding – en introduksjon – historien – vi jobber med det finske stinget
                               300,- inkluderer materialer (RAVN)
1500 – 1600        Reconstruction the sword and the shield (VALSKIR)
1500 – 1800        Vikingtidens broderier del 1 av 2 – sting – historien – vi jobber med
                               forskjellige sting 500,- inkluderer materialer (RAVN)
1730 - 1900         Spear fighting course with Vallisir Viking Vinir 300,- (VALSKIR)

Torsdag 10.08
1000 – 1300       Vikingtidens broderier del 2 av 2 – historien, forskjellige sting (RAVN)
1200 - 1300         Vikingage arms and armor (VALSKIR) 
1500 – 1600        Reconstruction the sword and the shield  (VALSKIR) 
1500 – 1800        Brikkeveving – nybegynnerkurs – del 1 – vi lærer å sette opp renning og
                               begynner å veve -  500,- inkluderer materialer. (RAVN)

 

Fredag 11.08
1000                      Plantefarging: Innføring i plantefarging og beising med 3 farger.
                                500,- inkludert materialer (LILLY)
1000 – 1300        Brikkeveving nybegynnerkurs – del 2 – vi fortsetter med veving og tar opp
                               problemstillinger –  historie. (RAVN)
1200 -  1300        Vikingage arms and armor  (VALSKIR) 
1500 – 1600        Reconstruction the sword and the shield  (VALSKIR) 
1500 – 1800        Brikkeveving del 1 – brosjering/silke – historie – materialer  vi vever  
                               500,- inkluderer materialeri. (RAVN)

 

Lørdag 12.08
1000 – 1300        Brikkeveving del 2–brosjering/silke/historie/materialer – vi vever (RAVN)
1200 -  1300        Vikingage arms and armor  (VALSKIR) 
1500 – 1600        Reconstruction the sword and the shield  (VALSKIR) 
1500 – 1800        Brikkeveving viderekommende – ferdig oppsatt renning – vi vever og
                               tar for oss ulike problemstillinger, 500,- inkl. materialer (RAVN)
 

Søndag 13.08
1000 – 1300        Nålebinding – viderekommende – vi ser på sokker, vanter, halser, frem
                               og tilbake, øking, minking og andre problemstillinger som kan komme opp.
                               Oslostinget 300,- inkluderer materialer (RAVN)
1200 -  1300        Vikingage arms and armor with  (VALSKIR)