8 november 2023

  • Spesielle hendelser

FORMIDLERE FOR EN DAG PÅ LOFOTR VIKINGMUSEUM

EN INTENSIV UKE FOR Å UTVIKLE ET FORMIDLINGSTILBUD

Under høstferien (9.-12. oktober) var bachelorstudentene i arkeologi på UiT på besøk på Lofotr Vikingmuseum. Målet deres var å jobbe sammen for å utvikle et formidlingstilbud. De 16 studentene tar emnet, museumspraksis, med professoren og arkeolog Gørill Nilsen, som deltok i de arkeologiske utgravningene på Borg i 2002. På Lofotr Vikingmuseum kan man oppleve vikingtiden på ulike måter. For eksempel kan man lære om høvdingen på Borg og livet i vikingtiden gjennom leker, aktiviteter og smaksopplevelser, ikke bare ved å besøke den arkeologiske utstillingen. Formidlingstilbudet er forskjellig og tilpasser ulike aldersgruppe. Oppgaven som studentene fikk var å produsere et formidlingstilbud som skulle tilbys gjestene for én dag. Hovedutfordringen var å lage et faglig, autentisk og engasjerende formidlingstilbud og følgelig være formidlere for en dag på museet.

FORBEREDELSE OG VEILEDNING

Programmet for uken var rikt og variert. Første dagen fikk studentene en dyptgående omvisning med museumsdirektøren Marion Fjelde Larsen og konservatoren Elisabeth Rosa Brusin. Der hovedfokuset var på Borg som maktsenter gjennom flere århundrer og den politiske rollen som høvdingsetet på Borg hadde i vikingtiden i forhold til Lofoten, Norden og resten av Europa. Viktig var de marine ressursene og sjøfarten, og derfor ble det også lagt vekt på naust-tuftene rundt Borgpollen.

Foto: Lofotr Vikingmuseum

Dagen etter ga Elin Tinuviel Torbergsen en presentasjon av phd-prosjektet sitt som handler om basisutstillinger og oppgradering av formidlingstilbud via digitale løsninger. Etterpå jobbet elevene selvstendig med å utvikle ideer til oppgaven. De fikk veiledning og tilbakemeldinger på det faglige innholdet av Gørill, Marion, Elin og Elisabeth

Etter en lang dag med utvikling av ideer ble det et koselig vikinggilde på kvelden. I høvdinghuset ble det dans, musikk og god mat med høvdingen og husfrua på Borg.

VERTER FOR EN DAG

På onsdagen var studentene i full gang med å bli ferdig til den store dagen de skulle presentere og fremføre formidlingen til publikum.

Studentene var fordelt på 6 stasjoner og hver enkelt post hadde ulike oppgaver. To studenter tok imot besøkende, forklarte rebusløpet og delte ut kart over museet. En gruppe jobbet som portvakter og stilte gjestene spørsmål om vikingtiden, for å finne ut om man var venn eller fiende. I gildehallen var det husfrua og høvding som engasjerte publikum i rebusløpet med runer, samt med Odin og Loke. Mens i boligdelen handlet opplegget om vikingsmykker, vikingdrakter og tekstilproduksjon, mens i fjøset var det mulig å skrive eller skjære runer på pinner. Runepinner kommer mest fra middelalder Bryggen (Bergen), men studentene var flinke å kontekstualisere dette og forklare de ulike «runealfabetene» som ble brukt fra ca. 100-tallet frem til middelalder.

Utenfor høvdingens hus kunne gjestene utfordre guden Thor i to fysiske aktiviteter: hesteskokasting og tautrekking. Det ble mye gøy både for besøkere og formidlere. Til slutt fikk alle deltakerne et diplom som sa at de var ekte vikinger.


Siste nytt

14 mai 2024

Sommer sesongen nærmer seg

20 februar 2024

Vinterferien 2024

Skjoldehamndrakten

6 februar 2024

Trådenes hemmelighet: Skjoldehamndrakten