Jernalderfolket – foredrag 3 jan 2019

toppbilde-foredrag-3-januar-2019-foto-kjell-ove-storvik Broches that can be seen in the archaeological exhibition halls at the museum. Foto Kjell Ove Storvik/Lofotr Vikingmuseum

Jernalderfolket ved Buksnesfjorden – et havsamfunn i jernalder og vikingtid.

Vi har gleden av å invitere til foredrag om «Jernalderfolket ved Buksnesfjorden» med Caroline Fredriksen (doktorgradsstipendiat i arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim)

Jernalderen (ca. år 0-1000 e.kr) på Vestvågøy er godt kjent, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skyldes selvfølgelig tilstedeværelsen av Skandinavias største vikinghus på Borg med sine 83x9 meter. Borg har blitt tolket som et maktsenter med klare paralleller til viktige steder i Sør-Skandinavia. Både forskningstradisjon og det store fokuset på Borg kan ha ført til at de sørskandinaviske brillene også har vært på når man har forsket på det som finnes på resten av øya. Mange arkeologiske spor har vært vanskelige å tolke med de sørlige brillene på, og har derfor hatt lite fokus i forskningen.

Rundt Buksnesfjorden finnes det svært mange spennende spor etter menneskene som levde her i jernalderen. Plasseringen til disse kulturminnene kan tyde på at folket rundt Buksnesfjorden har levd litt annerledes enn folk i sørlige deler av landet. Det ville landskapet i Lofoten, vinterstormene og mørketida må ha hatt innvirkning på hvordan folk har bosatt seg og levd her. En øy i Lofoten har andre forutsetninger og levekår enn for eksempel Rogaland eller Trøndelag.

I dette foredraget tar vi et dypdykk i de spennende sporene fra fortiden rundt Buksnesfjorden. Vi prøver å se de store sammenhengene i de gamle lofotværingenes levesett, gjennom sporene de har etterlatt seg, og landskapet vi som lever i dag har til felles med dem. Etter foredraget vil det åpnes for spørsmål og felles refleksjon.

Caroline er født og oppvokst på Vestvågøy. I 2015 fullførte hun sin masteroppgave i arkeologi, «graver ved havet – en maritim tilnærming til jernalderlandskapet på Vestvågøy i Lofoten». Det samme foredraget ble holdt på Ballstad 18 desember 2018 i en fullsatt «8373 Cafe» og med også nesten alle ståplasser i bruk. Vi er glade for å kunne tilby dette foredraget for dem som ikke fikk muligheten før jul.

Åpningstider jul 2018
Sommer-/sesongjobb 2019

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no