Lofotr - fast utstilling brynje-element

Arkeologisk utstilling

I ankomstanlegget (glassgården) finnes den tredelte, faste utstillingen. Først et rom om oppdagelsen og utgravningene av langhuset. Deretter en stemningsfylt film om mennesker og hendelser på Borg i vikingtiden. Til slutt kan du se en samling unike, arkeologiske funn fra Borg og omkringliggende områder.

Utstillingene kan oppleves ved hjelp av din egen smarttelefon og headset/øreplugger.

Du setter på deg høretelefoner og velger selv hva du vil høre om - enten det er fortellinger fra oppdagelsen av Høvdinghuset på Borg eller gjenstandene i den arkeologiske utstillingen. Filmen "Drømmen om Borg" hører du også gjennom din egen smarttelefon. Velg blant 6 ulike språk. Bruk av smarttelefon medfører ikke internett/roamingkostnader. Hodetelefoner kan lånes i billettskranken.

TIPS: dersom du har mindre tid til rådighet kan du velge å høre på de tekstene som er markert i rødt. Da får du med deg hovedtrekkene i utstillingene og sparer detaljene til senere.

Historisk persperktiv [toggle-ex title="Les om Borg i historisk perspektiv" title-open="Lukk" class="center tekstbolk" onclick="closeSliders('utstillinger')"]

Borg i historisk perspektiv

Du blir kjent med utgravningene på Borg gjennom møter med arkeologene.

Du møter dem i en av utstillingshallene, via skjermer med korte filmer. Her forteller arkeologene om hvordan funnet av langhuset ble gjort og det videre arbeidet med utgravningene. Ett er sikkert - funnet er sensasjonelt. Tenke seg til, verdens største langhus fra vikingtid/vikingenes verden er avdekket på Borg i Lofoten! Ikke bare er størrelsen spesiell men også det rike funnmaterialet vakte oppsikt langt utover Norges grenser.

[/toggle]
Drømmen om Borg [toggle-ex title="Les om Drømmen om Borg" title-opened="Lukk" class="center tekstbolk" onclick="closeSliders('utstillinger')"]

"Drømmen om Borg"

«Drømmen om Borg» er en stemningsskapende spillefilm basert på tolkninger omkring Lofothøvdingen Olav Tvennumbrunni og rikssamlingen. Filmen fører deg tett på livet til menneskene på Borg i vikingtid, og vi håper den gir fantasien vinger og skaper nysgjerrighet om hvordan det var å leve i vikingtid.

I filmen har vi spunnet videre på menneskeskjebner vi kjenner litt til. Hovedpersonen i filmen er jenta Åsa, som kunne ha vært en høvdingdatter her i vikingtid. Åsa er sanndrømt og klok, og får med seg mye av hva som skjer, selv om hun er et barn. Gjennom Åsa får vi høre historien om gården Borg, som hun er svært glad i, og hvorfor hennes stolte og modige far, høvdingen Olav Tvennumbruni, velger å ta med seg hele sitt hushold til Island. Høvdingen på Borg er blitt en brikke i et storpolitisk spill, hvor rikssamlingskongen Harald Hårfagre, og Håkon Grjotgardsson Ladejarl, er de store spillerne.

Harald Hårfagre samlet Sør-Norge, men dro ikke lenger enn Trøndelag. Der satt nemlig Håløygjarlen, Håkon Grjotgardsson, og han hadde allerede samlet de nordnorske høvdingene under seg. Håkon og Harald var begge så mektige at de inngikk en pakt. Dette var en tid da frie menn måtte ta valg om hvorvidt de ville underkaste seg og bli kongens menn, eller om de ville være sine egne herrer. Mange reiste til Island, hvor de kunne styre seg selv, slik som Olav.

I filmen treffer vi også en annen høvding, Tore, som velger å underkaste seg, og blir kongens mann på Borg. Og vi ser hvordan sønnen hans, Eirik, og Åsa utvikler et dypt vennskap. Filmen handler ikke bare om de store politiske hendelsene, men også om savn og kjærlighet, lengsel og trofasthet, fordi mennesker var mennesker, også for tusen år siden.

Filmen varer i ca. 12 minutter og vises flere ganger i timen i museets åpningstid.

[/toggle]
Arkeologisk utstilling [toggle-ex title="Les om vår arkeologiske utstilling" title-opened="Lukk" class="center tekstbolk" onclick="closeSliders('utstillinger')"]

Arkeologisk utstilling

Ved utgravningene ble det funnet flere betydningsfulle gjenstander fra vikingtiden. Blant annet ble det funnet flere gullgubber, noe som viser hvilken betydning, rikdom og makt høvdingene her hadde. Også perler, drikkeglass, keramikk, spinnehjul, kam, sverd, nagler og seletøybeslag er utstilt, samt en rekonstruksjon av Skjoldehamn-drakten. Gjenstandene er utlånt fra Tromsø Museum.

[/toggle]
[/toggle]

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no