brynje-element

Eksperimentell arkeologi

Museet har hatt mange spennende håndverksprosjekter, og driver med eksperimentell arkeologi. Her kan du se og lese om prosjektene våre.

Eksperimentell arkeologi er en måte å få ny kunnskap om hvordan mennesker levde i forhistorisk tid. Forskerene bruker innlevelse, og flere ulike typer teknikker, analyser og tilnærminger for å lage og teste hypoteser basert på arkeologisk kildemateriale.

Å rekonstruere gjenstander eller strukturer fra arkeologiske kilder, kan gi ny kunnskap om historien. Håndverk er derfor en vanlig innfallsvinkel til eksperimentell arkeologi. Lofotr vikingmuseum har, med et stort og variert uteområde og det rekonstruerte høvdinghuset, naustet, smien og båtene, et godt utgangspunkt for videre satsing på eksperimentell arkeologi.

Museet gjennomfører forskjellige prosjekter med eksperimentell arkeologi gjennom sommersesongene. De fleste av disse prosjektene er håndverksprosjekter, men eksperimentell arkeologi kan være knyttet til alle sider ved fortiden, så lenge det er mulig å utføre forskende eksperimenter for å lære mer om valgt emne. Alle håndverksprosjektene er ikke nødvendigvis også eksperimentell arkeologi.

Linker til andre websider om eksperimentell arkeologi

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no