Forskning og arkeologi utstillingsmonter brynje-element

Forskning og arkeologi

Museet er bygget som en direkte følge av de arkeologiske utgravningene på stedet. Borg har vært gjenstand for mange ulike forskningsprosjekter.

Forskning

Det er utført en betydelig mengde forskning om Borg siden museet åpnet i 1995. Foruten publiseringen av utgravingene fra perioden 1981 – 1989 og arbeidet med rekonstruksjon av båt (1992), naust og hus (1994/95) og smie (1998) gjelder det;

Forskningsplan

Forskningsplanen til Lofotr vikingmuseum ønsker å videreføre den tradisjonelle arkeologiske forskningen med konkrete forslag under kapitlene ”on site” og ”ta vikingen”. Det vil si mer forskning om Borg og Borg i et nordeuropeisk perspektiv. Under punktene ”eksperimentell arkeologi” og ”museologi og attraksjonsforskning” ønskes større fokus på utradisjonell arkeologisk forskning.

Avhandlinger

Her er noen avhandlinger om høvdingesetet på Borg og Lofotr Vikingmuseum:

Lise Mariann Bolstad Alsli

Bare juks? En kvalitativ studie om barn og autentisitet i museum.

Masteroppgave i arkeologi, mai 2009. Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Trondheim.

Egil Brodshaug

Klebersteinsmaterialet fra de arkeologiske utgravningene av Borg III, Vestvågøy i Lofoten.

Hovedfagsoppgave i arkeologi våren 2005, Universitetet i Tromsø.

Linda Merete Høie

Kulturinstitusjonenes fortellinger om vikingtiden.

Hovedfagsoppgave i arkeologi, Arkeologisk Institutt, høst 2003, Universitetet i Bergen.

Gørill Nilsen

Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap - En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten.

Avhandling til graden Doctor Artium. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Institutt for arkeologi. Universitetet i Tromsø 2003.

Leonie Rebecca Peter

Integrating cultural heritage into a tourist destination, illustrated by the Lofotr Viking Museum in Borg, Norway.

Master’s Dissertation Academic Year: 2009

Submission Date: May 2009, University of Lugano, Switzerland Faculties of Economics and Communication

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no