Lofotr Vikingmuseum brynje-element

Høvdinghuset

I 1983 startet de arkeologiske undersøkelsene og i årene 1986 - 1989 ble det gjennomført et felles skandinavisk forskningsprosjekt på Borg. Utgravningen avdekket restene etter den lengste bygningen som er funnet fra vikingenes verden, både i Norge og i Europa.

Er basert på utgravningene fra husets siste fase. Bakkenivået, plassering av stolpene som holder taket oppe, ildsted og vegger, er plassert slik det ble funnet. Alt over bakkenivå er tolkninger basert på skriftlige kilder og komparativt materiale fra andre steder.

Huset er 9 meter høyt. Høyde og takvinkel er et resultat av forskning på tilsvarende langhus over hele Norden. Også bevarte norske middelalderbygg, som stavkirkene, har vært vurdert når man bestemte hvordan huset skulle rekonstrueres. Rekonstruksjonen ligger parallelt med den originale tufta hvor utgravningene fant sted. I dag kan du se den opprinnelige hustufta rekonstruert med veggvoller i torv og firkantede stolper som markerer hvor stolpehullene ble funnet.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no