En rik og mektig høvdingætt brynje-element

Høvdinghuset - verdens største langhus fra vikingtid

Høvdinghuset ligger like ved det opprinnelige funnstedet, på et høydedrag. Herfra hadde man vidt utsyn over landskapet. Det var lett å kontrollere området. Huset var synlig på lang avstand og var et tydelig monument over høvdingens makt. Huset er inndelt i de opprinnelige rom og med aktiviteter som hører til.

I høvdinghuset kan du treffe våre vikingverter, som gjerne svarer på dine spørsmål om livet i vikingtid. Stig på, kjenn lukten av tjære og bål – bli med på en reise mer enn 1000 år bakover i tid.

Boligdelen

I boligdelen kan du studere dagligliv og håndverk. Det er som om vikingene bare har tatt seg en tur ut, og kan komme tilbake hvert øyeblikk. Her er det også håndverkere som arbeider med ulike tradisjonshåndverk. Her er det lov til å ta på og føle på gjenstander, tekstiler, pels og skinn – velkommen inn i et levende museum.

Gildehallen

Høvdingens gildehall er majestetisk, med vakre treskjæringer og tak som er svartnet av sot. Høvdingen var ansvarlig for å by på minst 3 blot gjennom året, hvor mat og drikke var en vesentlig del av blotet. Langbord og benker omkranser ildstedet. Høysetet er sentralt plassert, ikke langt fra det opprinnelige funnstedet. Flere av de viktigste funnene på Borg ble gjort nettopp i dette rommet.

Yggdrasil — fjøs

Dette store rommet var fjøs og stall i vikingtid. Nå huser det en fast utstilling om mytologi. I sentrum for vikingenes verden stod asken Yggdrasil, som hadde røtter til gudenes verden Åsgard, menneskenes verden Midgard, og kaosmaktenes verden, Utgard. Ved hver av røttene lå en brønn – i utstillingen kan du oppleve Mimes brønn, der Odin ofret et øye i bytte for visdom, og Urds brønn, der skjebnedisene spinner menneskers skjebne. Rundt hele verden ligger Midgardsormen og biter seg selv i halen.

Kjell Ove Storvik Borg 2628 2

VIKINGENES MYTOLOGI

Åsgård, Midgard og Utgård

I den norrøne mytelogien er kosmos bygd opp av flere «heimer». Den enkleste forklaringen av «heimene» gjør vi gjennom en konsentrisk sirkulær modell (figur): Den innerste sirkelen representerer Åsgard som er gudenes hjem. Den andre sirkelen er menneskenes verden, kjent som Midgård. Den ytterste sirkel er jotnenes verden, Utgård, også kjent som Jotunheim.

Yggdrasil, også kjent som verdenstreet, er en ask som har grener som strekker seg ut over hele verden og opp mot himmelen. Verden og alle heimer hviler på de enorme røttene til Yggdrasil.

Æser og Vaner

Hos de norrøne gudene skiller vi mellom to gudeslekter; æser og vaner. I begynnelsen var det krig mellom slektene. De kriget så lenge til de gikk lei av det. Siden da har det vært fred. Av de to gudeslektene så er æser majoritetsslekten. Kjente æser er: Odin, Frøya, Tor, Balder og Heimdal. Blant vanene har vi Njord, Frøy og Frøya. Frøya tilhører begge slekter. Hun kalles åsynjer (gudinne), og er datter av Njord, men ble opptatt blant æsene som en del av fredspakten etter krigen. Her på Borg er den viktigste guden Odin - høvdingen av alle andre guder.

Jotner

Jotner er de skapningene som oftest står i sterk motsetning til Æsene. De bor i Jotunheim som strekker seg mot ytterkanten av verden. Jotner blir ofte beskrevet som enorme, ville og brutale skapninger, men de kan også være gode. De er forbundet med naturkreftene som for eksempel frost og kulde. Det eksisterer flere tilfeller hvor guder og jotner giftes eller skaper avkom sammen. Et spesielt møte som er svært viktig her på Borg er møte mellom æsen Odin og jotunkvinnen Skade. Odin og Skade skal ha hatt et meget erotisk forhold som resulterte i et guttebarn, Sæming. Sæming ble stamfaren til jarlslekten på Lade i Trøndelag. Olaf Tvennumbruni og hans familie fra Lofot skulle også ha vært etterkommere av Odin og Skade. Lofot var samtidens navn på dagens Vestvågøy. Dette kan forklare Olafs makt og evner som en Hamram (dyreham), kanskje evnene kom fra hans gudommelige blod.  

Odin

Dette er historien om hvordan Odin oppnådde sin kunnskap. Han fikk sin visdom fra en spesiell kilde - mimes brønn, ved å ofre sitt egent øye.

For lenge, lenge siden var det en jotun som het Mime. Mime var den viseste skapningen som levde. Han ga ofte sin visdom og råd til gudene til han en dag ble drept og halshugd. Odin ønsket ikke å miste denne kilden av visdom, og brukte seid (magi) for å bevare Mimes hode. Han plasserte hode ned i en brønn som stod i enden til en av røttene til Yggdrasil. Brønnen ble derfor døpt «Mimes brønn». Mimes hode var fremdeles i live og ga ofte råd til Odin som spurte om visdom. Etter hvert som hode lå i brønnen mikset blodet til Mime seg med vannet i brønnen, og alle som drakk av det vannet ville oppnå samme visdom som Mime. Odin som ønsket en denne visdommen for seg selv, spurte Mimes hode om hvordan han kunne oppnå den. Mime svarte «Gi meg ditt høyre øye og du skal få drikke av mitt vann.». Odin tok så ut sitt eget øye og presenterte det for Mime og fikk tillatelse til å drikke av vannet.

Mimes brønn og Odins øye kan du besøke i Yggdrasil i høvdinghuset (figur)

Valhall

Odins hall, Valhall er den største hallen i Åsgard og er stedet der mektige krigere kommer til når de dør i kamp. I Odins store gildehall får de sitte, spise og drikke. Valhall er ikke bare en simpel gildehall. I diktet Grimnesmål blir hallen beskrevet slikt: Valhall har et tak laget av gylne skjold som blir holdt oppe av vegger av spyd. Hallen blir lyst opp av brennende sverd, og benkene i hallen er dekket av ringbrynjer. Hallen har 540 dører som 800 mann kunne romme. Dette var en hall bare de mest ærefulle og talentfulle krigere fikk besøke.

I vikingtiden så var ære et viktig begrep. Hvor du endte opp i dødsrike hadde sammenheng med hvor ærefullt liv du hadde levd. Døde du på slagmarken som en heltmodig kriger endte du opp i Valhall. Her kunne du sloss, drikke og ete så mye du orket. Valhall var derfor en viktig inspirasjon for krigere. Manglet du ære, kom du ikke til Valhal, men måtte heller reise til Helheim hvor de ville sitte foran Hel.

Ære var ikke bare et begrep for krigere, det var ekstremt viktig i hverdagslivet. Mistet du ditt rykte og ære, var dette sett på som verre enn døden. Tap av ære kunne skje på flere måter: Viste du illojalitet mot din høvding og ætt, så kunne du miste ære. Tok du ikke hevn for ugjerningene som ble gjort mot deg eller din ætt, da mistet du også ære. Mord som ble utført mot dine nærmeste førte til tap av ære, men drap for å rette en ugjerning ga deg tilbake ære. Ære i vikingtiden avgjorde ditt rykte i samfunnet og hvor du endte opp i dødsriket.

Hugin og Munin

Hugin og Munin er ravnene til Odin. De flyr ut i verden hver morgen fra Valhall, samler inn informasjon og ser på verdens hendelser. Hugin betyr «tanker». Han ser, observerer og informerer videre til Munin. Munin betyr «minne». Det er Munin som tolker informasjon som blir fortalt av Hugin. Uten Munin vil all historie gå tapt. Ravnene reiser rundt i verden, samler og tar vare på all informasjon, og forteller det videre til Odin. De er på en måte, Odins øyne.  Som det står i Grimnesmål:

Hugin og Munin
Kvar morgon flyg
yver verdi vide;
eg fæler for Hugin
at heim han ei rekk
endå meir eg ottast for Munin.

(Hentet fra: https://heimskringla.no/wiki/Grimnesm%C3%A5l)

Øl og mjød

I dag kjenner mange til at vikingene drakk mjød, men kanskje ikke til at mjød ikke var en hverdagsdrikk. Mjød er en honningvin som ble brukes i sammenheng med gilde, blot og andre feiringer. Det var en drikke for velstående. Mjød blir ofte beskrevet i historier om guder som skal ha en fest, som for eksempel da Tor dro til Jotunheim for å låne den største kjelen som eksisterte i alle verdener. Her skulle det brygges nok mjød til alle gjestene på festen.

Øl var derimot en annen type drikke, og viktig for vikingene. Det var en billigere drikke som var enklere å lage. Øl var trolig en drink som alle drakk, både barn og voksne. Det var lettere å bruke bygg til å brygge øl enn med å bake brød.  Vann kunne være farlig å drikke i vikingtiden fordi det kunne inneholde bakterier. Ferdigbygget øl hadde derimot næring og mindre skadelige bakterier. Øl var muligens en drikk som gikk til alle måltider i vikingtiden, men den hadde trolig mindre alkoholprosent for barna som drakk den.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no