Lofotr naustet brynje-element

Naustet

Det er registrert flere nausttufter i nærheten av Borgpollen. Rekonstruksjonen på Borg baserer seg på et funn fra Rennesøy i Rogaland og er tilpasset vikingskipet Lofotr. Naustet er åpent for publikum om sommeren.

Det er registrert flere nausttufter i nærheten av Borg. De nærmeste ligger ca. 900 meter i luftlinje nordvest fra høvdinggården. Nausttuftene skriver seg i all hovedsak fra vikingtid og middelalder. På Rennesøy i Rogaland er det utgravd et naust som kan ha rommet et skip på størrelse med Gokstadskipet.

Rekonstruksjonen her på Borg er derfor basert på denne utgravingen. Den eneste endringen fra Rennesøy naustet er at her er naustets bredde øket med ca 1 meter for å kunne romme Lofotr.

Topografien har ført til en speilvendt planløsning. Naustet er 29,6 meter langt fra gavl til gavl. Veggene er svakt krummet med største midtre bredde på 6,8 meter, en bredde ved fremre gavl på 5,9 meter og en bredde på bakre gavl på 4 meter. Den ene langveggen stikker 3,2 meter frem foran naustets gavl. Dette har vært et gjennomgående trekk ved naustene som er gravd ut, og kan også tolkes slik fra undersøkelsene på Rennesøy.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no