Øksekasting brynje-element

Øksekasting

Å være treffsikker var viktig. Forsøk å treff blinken med kasteøkser. Øksekasting foregår på aktivitetsområdet ved vikingskipshavna (01.06 - 31.08)

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no