Vinterstemning fra Lofotr Vikingmuseum brynje-element

Om oss - Lofotr Vikingmuseum

Lofotr Vikingmuseum ble åpnet i 1995.

Til museets hovedoppgaver hører forskning og formidling med hovedvekt på jernalder. Det er ca. 10 helårs ansatte ved museet. I sommerhalvåret arbeider i tillegg ca. 40 sesongabeidere ved museet. Museet ble i 2017 besøkt av ca. 95.000 gjester. Administrasjonen har kontorer i den gamle prestegården på Borg, et steinkast fra museet. Kontortid: 08:00 – 15:30 hverdager.

Museum Nord – 21 museer, 1000 historier Lofotr Vikingmuseum er en del av Museum Nord. Museum Nord er den konsoliderte museumsenheten for nordre Nordland og omfatter de fleste museer i regionene Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Museum Nord er ansvarlig for drift av de museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten som får driftsstøtte over Kulturdepartementets tilskuddsordning for museer.

Støtteordningen forutsetter også driftsstøtte fra Nordland fylkeskommune og kommunen som det enkelte museum tilhører. La deg engasjere og forbløffe. 21 museer står klare til å fortelle deg mer enn 1000 historier. Velkommen!

Miljø og samfunn Miljøfyrtårn Museet er sertifisert gjennom ordningen Miljøfyrtårn.

Lofotr Vikingmuseum bryr seg om miljøet og forsøker å tilpasse sin drift slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig. Blant annet innebærer det kildesortering, minimere energibruk og forbruk, være innkjøpsbevisst (miljømerkede varer der det er mulig, mm.), drifte fjøs og stall på måter som gir godt dyrehushold - og mye mer. Den årlige "klima og miljørapport" som Lofotr Vikingmuseum lager er tilgjengelig på forespørsel. Samfunn Museet formidler den regionale og stedegne kulturhistorien i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Vi skal være en trafikkskaper for turisme inn til Lofoten og bidra til å bygge opp et mer helårig reiselivstilbud i området. Vi skaper stolthet og identitet lokalt . Museet skaper arbeidsplasser og bidrar til å gjøre Lofoten mer attraktivt for lokalbefolkning så vel som tilreisende. Vi bidrar til lokalsamfunnsaktiviteter som har særlig fokus på barn og unge.

Museum Nord Narvik - foto: Kjell Ove Storvik

21 museer - 1000 historier

Hva er Museum Nord?

Bli kjent med landet vårt; de som jobbet i fjellet, i gruvene og på jordene. Havet har alltid bydd på store rikdommer for dem som visste å høste av det. Vikinger, væreiere, handelsfolk og industriledere – det handler om makt og handlekraft. Handel og kommunikasjon har bragt landsdelen og nasjonen Norge rikdom og utviklingsmuligheter. Blant annet har kystens riksvei nr 1 oppstått i nord, av sterke og målbevisste gründere. Mange er også hverdagsheltene med sine bragder av dimensjoner. Å berge kamerater fra forlis, å brødfø en hel familie av et karrig jordstykke – dette krevde sin mann – og kvinne. Under krigen, eller i konfliktfylte situasjoner, var livet særdeles krevende for både rik og fattig. Hverdagen kunne være strevsomt men heldigvis var det også rom for leven og moro, for den gode fortellingen, for kunst i flere former.

De mange, forskjellige museene i Museum Nord byr deg historien: Møt feskarbonden og andre kvinnfolk. Bli kjent med høvedsmenn, vikinger og væreiere. Hør fortellinger om gruveslusker og rallare. Lær om fiskere, handelsfolk og kunstnere – hos oss møter du vår fortid, i krig og fred.

La deg engasjere og forbløffe. 21 museer står klare til å fortelle deg mer enn 1000 historier. Velkommen!

Nettverk, prosjekter og utmerkelser

 • Exarc

  Exarc er et nettverk for museer som er tuftet på arkeologi, bygget "on site" (på stedet hovedfunnet ble gjort) og som driver med eksperimentell arkeologi. Read More
 • Destination Viking

  Destination Viking er et nettverk for steder som driver formidling av vikingtidshistorie. Medlemmene kommer fra mange land og formålet er å vise fram vikingenes verden, på tvers av landegrenser. Read More
 • Follow the Vikings

  Follow the Vikings» er et prosjekt i DVA Norsk kulturarv Stiftelsen Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Read More
 • Innovative Opplevelser

  Innovative Opplevelser Konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø. Read More
 • Novadis

  Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping på opplevelsesbasert reiseliv. Senteret vil være en døråpner mellom forskning og næring. Nærhet til forskningsmiljøene gjør oss i stand til å ta opp nye problemstillinger, gjerne direkte fra bedrifter. Read More
 • Destination Lofoten

  Destination Lofoten markedsfører Lofoten som reisemål. Read More
 • Visit Norway

  Visit Norwaymarkedsfører Norge som reisemål. Lofotr Vikingmuseum samarbeider med alle partene. Read More
 • Visit Northern Norway

  Visit Northern Norwaymarkedsfører Nord-Norge som reisemål. Read More
 • Lofoten Cruisenettverk

  Lofoten Cruisenettverk består av bedrifter med tilknytning til eller interesse for cruisenæringen. Sekretariat: Destination Lofoten Visit Arctic Europe Samarbeid på tvers av landegrenser; bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland arbeider sammen om å utvikle nye produkter og nye markeder.
 • Lofoten Winter Network

  Lofoten Winter Networkav bedrifter som har arbeidet/arbeider for å utvikle Lofoten som vinterdestinasjon. Read More
 • Virke

  Virke er et nettverk for museer og reiseliv med fokus på reiselivsaktiviteter og markedsarbeid i museer i Norge. Read More
 • Norges museumsforbund

  Norges museumforbunder interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Read More
 • 1

Prosjekter

Prosjekter Museet deltar i relevante prosjekter av så vel lokal som internasjonal karakter (EU-prosjekter og EØS-prosjekt, Interreg mm). Formålene kan være knyttet til arkeologi, formidling, innovasjon, forskning, reiseliv, markedsarbeid/-markedsutvikling eller annet. Avsluttede og pågående prosjekter er blant andre Follow the Vikings, Vikingu Kaimas, Sagalands, Ancient Times, Norse, Live Arch. Priser og utmerkelser The European museum of the Year Award er en årlig pris.

Priser og utmerkelser

The European museum of the Year Award

The European museum of the Year Award er en årlig pris. De nominerte kan komme fra alle europeiske land. Lofotr Vikingmuseum ble som ett av 28 europeiske museer nominert til prisen i 2013.

Årets museum

Årets museum er en nasjonal pris som deles ut en gang i året. Målet er å oppmuntre til innsats og å framheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde for andre. Lofotr Vikingmuseum ble som ett av fire museer nominert til Årets Museum i 2011.

Årets Reiselivsbedrift

Årets Reiselivsbedrift er en pris som deles ut hvert år, i et samarbeid mellom Destination Lofoten og Lofotposten. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. Forslag på kandidater må kvalifisere innenfor minst ett av fire kriterier, som er samarbeid, innovasjon, bærekraft og synlighet. Alle kan stemme på de utvalgte kandidatene - både juryens innstilling og befolkningens stemmer legges sammen.

Lofotens Matambassadør

Lofotens Matambassadør deles ut hvert år under Matfestivalen Naturligvis i Lofoten. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. Matfestivalen varer i 2 dager og har til hensikt å fremme interesse for og kunnskap om mat - særlig lokalprodusert mat, tradisjonsmat og matkultur.

HSMAIs reiselivspris

HSMAIs reiselivspris og andre priser har også blitt tildelt Lofotr Vikingmuseum.

Kulturpirs 2020

Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet i Vestvågøy. Lofotr Vikingmuseum vant Vestvågøy kommunes kulturpris 2020. Museet formidler kulturarven fra vikingtiden på en ekte og levende måte gjennom aktiv deltakelse fra publikum (utdrag fra begrunnelsen).

 

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no