Prøv deg som viking brynje-element

Prøv deg som viking

Om sommeren foregår det ekstra mye ved museet og du kan selv prøve deg som viking (grupper kan bestille ulike aktiviteter hele året).

Sommer 2020: Vi arrangerer aktiviteter men det blir endringer i forhold til hva som er "normalt". Det blir ikke runderidning. Det blir kanskje ikke mulighet til å seile eller ro vikingskip. Men, vikingskipet ligger ved sjøen og alle er velkommen til å se. 

Små barn kan ri på nordlandshest (runderidning), vi seiler og ror vikingskip og du kan prøve dine ferdigheter i øksekast og skyte med pil og bue. Det er smed i smia flere dager i uken, håndverkere i høvdinghuset og servering av vikingmat både på dag- og kveldstid. Vår, høst og vinter er det ikke utendørsaktiviteter men store uteområder er tilgjengelig (ikke vinter), slik at du kan gå til vikingskipshavna og vandre på fine grus-stier. Hele året inviterer vi til vikinggilde på kvelden. Les mer om hva som skjer i årshjulet.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no