Prøv deg som viking brynje-element

Prøv deg som viking

Om sommeren foregår det ekstra mye ved museet og du kan selv prøve deg som viking (grupper kan bestille ulike aktiviteter hele året).

Vi seiler og ror vikingskip og du kan prøve dine ferdigheter i øksekast og skyte med pil og bue. Det er håndverkere i høvdinghuset og servering av vikingmat både på dag- og kveldstid. Små barn kan ri på nordlandshest (runderidning) i juli. MRK. Vår, høst og vinter er det ikke utendørsaktiviteter men store uteområder er tilgjengelig (ikke vinter), slik at du kan gå til vikingskipshavna og vandre på fine grus-stier. Hele året inviterer vi til vikinggilde på kvelden. Les mer om hva som skjer i årshjulet.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no