Lofotr skjeltersjåen kafe brynje-element

Skjelterskjåen kafé

Ligger ved vikingskipshavna og er åpen 1. juni – 15. august. Skjelter er et ord som brukes mange plasser i vår nordlige landsdel.

Det er som regel brukt om stående materialer i vegg. Skjeltrevegg betyr en vegg som beskytter mot sol og det meste av nedbør, men som ikke skal være tettere enn at den er luftig.

Skjeltersjå er sammensatt av skjelter og skjå. Sjå betegner et mindre tynnvegget hus brukt til lagring, som skur eller skjul. Skjelter er sammensatt av ordene skjald (=skjold, noe som verner mot vær og vind) og tile. Skjelter forstås vanligvis som en luftig bordvegg der bordene (skjeltre) står på ende. Skjelterhus er en kombinasjon av laft og stav avhengig av bygningens funksjon. Skjelterskjåen er oppført som en kombinasjon av laft og stav, ca 9 x 5 meter, med syllstokken rett på bakken og skjeltre i alle veggene.

Det er flere belegg for bruk av slike bygninger, blant annet gravkammeret i Gokstadskipet fra begynnelsen av 900-tallet. Utgangspunktet for rekonstruksjonen på Lofotr Vikingmuseum er imidlertid den utgravde K60 fra Skiparkrok ved Nidelven i Trondheim. Fundamentet til bygningen er dendrokronologisk datert til 915 e.Kr, mens to dateringer fra syllstokken i bygningen er datert til henholdsvis 991 og 1004 e.Kr., altså sein vikingtid. K60 fra Trondheims bygrunn er eldste bevarte skjelterbygning som ligger nærmest Lofoten, men tilsvarende er kjent på fra Bryggen i Bergen, Oslo etc.

Varme og kalde drikker, enkle måltider basert på ingredienser tilgjengelig i vikingtid.
NB! Kun utendørs sitteplasser. Toalett: utedo ca. 200 meter fra kafé.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no