Lofotr smia brynje-element

Smias historikk

Smia som lå mellom naustet og høvdinggården, var bygget i en slik størrelse at publikum kan få plass til å se smeden arbeide om sommeren. Smia brant ned i juli 2022. 

Smeden var en viktig håndverker også i vikingtiden. Kanskje lagde han pilspisser, båtsøm og andre nyttige saker for både høvdingen og andre folk på gården. 
Høvdingen på Lofotr hadde sannsynligvis sin egen smed, og trolig egen smie. Under utgravningene ble det funnet en mengde jernredskaper, spiker og nagler. 

Gulvet i publikumsarealet var senket med 0,5 m. slik at tilskuerne bedre så hva som foregikk i smia. I tillegg til demonstrasjon av smedhåndverk for publikum, utførte vi tidvis eksperimentell arkeologi blant annet i form av produksjon av trekull og jernframstilling i området rundt smia.

Smia brant dessverre ned 29. juli 2022. Vi skal lage ny smie i løpet av 2022 og 2023 og kommer til å holde dere oppdatert om byggeprosessen.

Smia som brant

Museets første rekonstruksjon av smia ble bygget som et kompromiss mellom tradisjonelle byggeteknikker og moderne hjelpemidler.

  • Smias utforming var inspirert av utgravinger av jernalderens smiebygg bl.a. fra Gene i Nord-Sverige og L'Anse aux Meadows, New Foundland.
  • Hovedmaterialet var furu, hogget om sommeren og hentet fra Målselv.
  • Det var anvendt parvise stolper (3 par) med grov dimensjonering.
  • Grindkonstruksjoner er ikke påvist nord for Romsdalen, og for smia her på Borg var derfor Salten-stavlina anvendt som rammesystem.
  • Smien var dekket med never og torv, og bjørkenever ble anvendt som tekking i forhistorisk og historisk tid.
  • Veggene var av torv, dette gjorde at smia gikk i ett med terrenget.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no