Tufta brynje-element

Tufta — det originale funnstedet

Like ved det rekonstruerte langhuset ligger det originale funnstedet/det stedet hvor høvdinghuset faktisk stod, i perioden 500 – 900 ca. Den originale tufta der langhuset lå, viser hvordan rominndelingen i Høvdinghuset/langhuset var i vikingtiden. Etter utgravningen ble tufta tydelig markert i terrenget, slik at man kan se hvor torvmuren og rommene har vært, samt hvor stort langhuset var.

Det ligger flere tufter i området som viser at det har bodd folk her både før høvdinghuset ble oppført og etter at det ble revet. Fine stier binder sammen museets uteområde og enkelte steder er det skilt som forteller om kulturminner knyttet til vikingtiden. Det er spennende å utforske terrenget når du bare vet litt om hva du skal se etter for å avdekke tidligere tiders aktivitet.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no