Ulike prosjekter brynje-element

Ulike prosjekter

Perlemaking

Det ble funnet 30 glassperler av varierte typer ved utgravingen av høvdinghuset (Borg I) på slutten av 1980-tallet. Smeltet glass er i noen grad påvist, men vi har ikke belegg for perleproduksjon på Borg. Flertallet av perlene er trolig importert, men perlematerialet på Borg er i liten grad undersøkt utover funngjennomgangen til Ulf Näsmann i hovedpublikasjonen fra Borg; ”Beads of amber, carnelian, glass, jet roc-crystal and stone s”, side 231 – 240. Jannika Grimbe skal bygget en perlemakerovn av leire i boligdelen i høvdinghuset og demonstrerte perlemaking slik vi tror det ble utført i vikingtiden.

Mat fra Vikingtid

Smak og lukt er vel så vesentlig som syn eller hørsel i opplevelsen av vikingtid. Sammen med matforsker Daniel Serra hadde museet en matutstilling med smaksprøver, fast og skiftende utstilling samt mat som aktivitet for publikum.

En del av prosjektet medførte også forsøk og dokumentasjon med kokegrop.

Rekonstruksjon av Skjoldehamndrakten

Over to sesonger har Dan Halvard Løvlid laget en rekonstruksjon av Skjoldehamndrakten.

Den finnes i vår faste utstilling på museet. Skjoldehamndrakten skriver seg trolig fra 1000- eller 1200-tallet.

Bygging av steingjerde

Over flere år har Arthur Johansen bygget steingjerder ved høvdinghuset.

Foruten å gjeninnføre steingjerder i kulturlandskapet på Borg trengs gjerdet rundt grisebingen for å holde grisene på plass – de respekterer ikke alltid strømgjerdet.

Rekonstruksjon av hodelag til hest

Ved utgraving av høvdinghuset ble det funnet et beslag til hodelag fra tidlig merovingertid. Funnet tilhører den eldste fasen i huset – den 67 meter lange hallen som var i bruk i perioden ca 600 – 700 e.Kr. Tilsvarende beslag er påvist i graver, blant annet Vendel, og de store beslagene finnes da parvis sammen med et par mindre beslag. Laura Bunse, arkeologistudent fra Tromsø, ønsket å rekonstruere et hodelag av lær med rekonstruerte beslag.

Treskjæring av et hestehode

Som en del av den nye utstillingen i et fremtidig nybygg skal det rekonstruerte hodelaget monteres på en treskluptur av et hestehode i full størrelse. En av hestene på Borg har stått modell til skulpturen som ble laget av Doreen Wehrhold.

Oljeproduksjon i hellegrop

Lofotr vikingmsum gjennomførte eksperimenter med brenning av sel- og hvalspekk i rekonstruerte hellegroper fra jernalderen i Kvænangen i Nord-Troms i 2008.

Olje i koler som lyskilde i høvdinghuset

Lofotr Vikingmuseum ved Lars Erik Narmo og Gøril Nilsen fra Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø har gjennomført vellykkede eksperimenter med oljeproduksjon fra sel- og hvalspekk i rekonstruerte hellegroper fra jernalderen. Dette ble videreført i et prosjekt hvor oljen ble brukt til belysning. Ulike oljer fra sel, hval og torsk i koler ble prøvd ut med ulike veiker.

Kullbrenning, jernvinne og videreforedling av luppejern

Lofotr vikingmuseum har gjennom flere år eksperimentet med kullbrenning og jernvinne. Siden 2007 er eksperimentene utført i samarbeid med Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal (en del av Randsfjordsmuseene). På museet har vi rekonstruert en jernvinneovn fra 700-tallet. Erfaringene i bruken av denne er at sjakta av brent leire smuldrer bort i løpet av vinteren, før sjaktmaterialet er utslitt. Dette tyder på at ovnene må ha stått under tak. En del av arbeidet med jernvinna i 2010 blir å bygge en takkonstruksjon (i stav) som dekker ovn/belg.

Avsluttede prosjekter

Du kan lese mer om de avsluttede prosjektene i arkivet, og finner rapporter i vår publikasjonsserie "Lofotr".

Ta kontakt med museet om du vil vite mer om prosjektene, Kontaktinfo: konservator Vegard Kaasen Engen.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no