Sett seil brynje-element

Vikingskipene

Vikingene var dyktige sjøfolk. De seilte langt for å drive handel. I vikingtiden ble det bygget bedre båter enn tidligere og vikingene navigerte med stor presisjon. Det var derfor lettere å reise.

De krysset Atlanterhavet til Island, Grønland og Vinland. Mot øst dro de via russiske elver til Det kaspiske hav og om Svartehavet til Konstantinopel (Bysants). Funn tyder på at vikingene på Borg også hadde reist langt av gårde, både på handelsreiser og kanskje også på andre typer tokt. Vikingene hadde ettertraktede handelsvarer å by på, noe du kan lære mer om ved et besøk i de arkeologiske utstillingene i museet.

Ved museet har vi to forskjellige vikingskip, samt en mindre båt.

Lofotr

En fullskala rekonstruksjon av Gokstadskipet, (fra 800-tallet) ble planlagt som en del av prosjektet "vikingmuseet på Borg". Skipet fikk navnet "Lofotr", og ble ferdig og sjøsatt våren 1992.

Ulike vurderinger ligger bak praktiske løsninger på skipet. Dette førte til at "Lofotr" fikk et skrog av furu i stedet for av eik. I likhet med Gokstadskipet, er "Lofotr" et meget godt havskip, som har vunnet flere regattaer. "Lofotr" har forlist en gang, i 1994 ved Sommarøy i Troms. En mulig årsak til forliset er forskjellen på jernet i dagens spikre og vikingtidens nagler. Jern som er laget av myrmalm er mer føyelig og mer motstandsdyktig i forhold til rust. "Lofotr" ble berget og reparert, og brukes flittig av museet til ulike oppdrag.

Tekniske Data:

  • 78 fot (23.3m) lang
  • 5,4 m bred på det bredeste
  • 2 m høyde midtskips
  • 10 tonn skrog
  • 18,5 m høy mast
  • 5-5,5 m lange årer
  • 16 sesser (16 roere på hver side av skipet)
  • 5000 båtsaum
  • Skipet kan romme 100 mann (godt lastet)
Vikingskipet Lofotr

Vargfotr

I 2006 kjøpte museet en polsk kopi av Gokstadskipet. Skipet ble bygget i 2000 og er 65% av Gokstadskipets størrelse. Skipet het "Jomsborg" men fikk nytt navn da det kom til Lofoten. Vargfotr er fargerikt utsmykket og er et flott syn under seilas og roturer.

Vikingskipet Vargfotr

Femkeipingen

Sammen med Gokstadskipet ble det funnet 3 mindre båter, datert til ca. 850 e.Kr. Femkeipingen er den største av disse små båtene med en lengde på 10 meter. Ordet femkeiping betyr at båten har 5 par keiper (anlegg for årer). Femkeipingen ligger ved vikingskipshavna.

Færingene er 8 og 6,5 meter lange. Dette har vært lettbåter som har vært brukt sammen med Gokstadskipet. Ut ifra sagaens begrep om “etterbåt” har de antakelig hengt på slep bak skipet. Da båtene ble funnet var de hugget i stykker, og det tok lang tid før arkeologene fikk satt sammen alle delene til den største og den minste båten.

I januar 2002 startet prosjektet med å bygge en femkeiping til Borg. Båten er bygget i full størrelse, og materialene er av eik - slik originalen var. Det kreves stor håndverksmessig kunnskap til å gjenskape denne båten, med brede bordganger som er ned mot 12 millimeter tykke. Andre rekonstruksjoner har vist at båten blir veldig rask å ro, og det viser seg å stemme overens med våre erfaringer. Båten egner seg også i forhold til seiling med en enkel råseil-rigg.

Prosjektet ble ledet av lokal båtbygger Frik Harald Bjerkli.

Vikingskipet Vargfotr

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no