Home > Om oss

NETTVERK

 • Exarc
  Exarc er et nettverk for museer som er tuftet på arkeologi, bygget «on site» (på stedet hovedfunnet ble gjort) og som driver med eksperimentell arkeologi.

  Destination Viking
  Destination Viking er et nettverk for steder som driver formidling av vikingtidshistorie. Medlemmene kommer fra mange land og formålet er å vise fram vikingenes verden, på tvers av landegrenser.
 • Innovative Opplevelser
  Innovative Opplevelser Konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø.
 • Novadis
  Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping på opplevelsesbasert reiseliv. Senteret vil være en døråpner mellom forskning og næring. Nærhet til forskningsmiljøene gjør oss i stand til å ta opp nye problemstillinger, gjerne direkte fra bedrifter.
 • Destination Lofoten
  Destination Lofoten markedsfører Lofoten som reisemål.

 • Visit Norway
  Visit Norway markedsfører Norge som reisemål. Lofotr Vikingmuseum samarbeider med alle partene.
 • Lofoten Cruisenettverk
  Lofoten Cruisenettverk består av bedrifter med tilknytning til eller interesse for cruisenæringen. Sekretariat: Destination Lofoten Visit Arctic Europe Samarbeid på tvers av landegrenser; bedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland arbeider sammen om å utvikle nye produkter og nye markeder.
 • Lofoten Winter Network
  Lofoten Winter Network av bedrifter som har arbeidet/arbeider for å utvikle Lofoten som vinterdestinasjon.
 • Virke
  Virke er et nettverk for museer og reiseliv med fokus på reiselivsaktiviteter og markedsarbeid i museer i Norge.
 • Norges museumsforbund
  Norges museumforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling.

PROSJEKTER

Museet deltar i relevante prosjekter av så vel lokal som internasjonal karakter (EU-prosjekter og EØS-prosjekt, Interreg mm). Formålene kan være knyttet til arkeologi, formidling, innovasjon, forskning, reiseliv, markedsarbeid/-markedsutvikling eller annet. Avsluttede og pågående prosjekter er blant andre Follow the Vikings, Vikingu Kaimas, Sagalands, Ancient Times, Norse, Live Arch. Priser og utmerkelser, The European museum of the Year Award er en årlig pris.

FOLLOW THE VIKINGS
«Follow the Vikings» er et prosjekt i DVA Norsk kulturarv. Stiftelsen Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.

NORA-PROSJEKTET
Lofotr Vikingmuseum og Museum Nord er representert i NORA-prosjektet: Vikingnettverk & unge voksne. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid hvor representanter fra Island, Grønland, Skottland og Norge deltar. Inspirasjonen til prosjektet er vikinghistorie; deres utforskning, bosetting og utforskning mellom disse landene.

NORA er et treåring prosjekt med oppstart i 2022.

PRISER OG UTMERKELSER

The European museum of the Year Award
The European museum of the Year Award er en årlig pris. De nominerte kan komme fra alle europeiske land. Lofotr Vikingmuseum ble som ett av 28 europeiske museer nominert til prisen i 2013.

Årets museum
Årets museum er en nasjonal pris som deles ut en gang i året. Målet er å oppmuntre til innsats og å framheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde for andre. Lofotr Vikingmuseum ble som ett av fire museer nominert til Årets Museum i 2011.

Årets Reiselivsbedrift
Årets Reiselivsbedrift er en pris som deles ut hvert år, i et samarbeid mellom Destination Lofoten og Lofotposten. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. Forslag på kandidater må kvalifisere innenfor minst ett av fire kriterier, som er samarbeid, innovasjon, bærekraft og synlighet. Alle kan stemme på de utvalgte kandidatene – både juryens innstilling og befolkningens stemmer legges sammen.

Lofotens Matambassadør
Lofotens Matambassadør deles ut hvert år under Matfestivalen Naturligvis i Lofoten. Lofotr Vikingmuseum vant prisen i 2010. Matfestivalen varer i 2 dager og har til hensikt å fremme interesse for og kunnskap om mat – særlig lokalprodusert mat, tradisjonsmat og matkultur.

HSMAIs reiselivspris
HSMAIs reiselivspris og andre priser har også blitt tildelt Lofotr Vikingmuseum.

Kulturprisen 2020
Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet i Vestvågøy. Lofotr Vikingmuseum vant Vestvågøy kommunes kulturpris 2020. Museet formidler kulturarven fra vikingtiden på en ekte og levende måte gjennom aktiv deltakelse fra publikum (utdrag fra begrunnelsen).